PODLASKIE FORUM BYDŁA W PIĄTNICY Drukuj Email
wtorek, 01 grudnia 2015 19:55
piatnica_01

W dniach 21-22 listopada 2015 r. w Piątnicy k. Łomży po raz kolejny odbyło się Podlaskie Forum Bydła zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Na Forum Bydła przybyli hodowcy i producenci mleka z całej Polski, którzy w Jędrusiowej Zagrodzie na Podlasiu mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez wszystkim dobrze znanych, przedstawicieli świata nauki, związanych z renomowanymi uczelniami rolniczymi w Polsce. Przedmiotem wykładów były tematy dotyczące rozrodu krów oraz wyceny genomowej w selekcji bydła mlecznego.


W sobotni poranek, konferencję rozpoczął prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, który przybliżył problematykę prawidłowego odchowu cieląt i jego wpływu na zdrowotność oraz wydajność krowy mlecznej. Następnie, prof. dr hab. Jan Twardoń wyjaśnił związek pomiędzy zapaleniem wymienia, a rozrodem krów mlecznych. Kolejny wykład dotyczył żywieniowych przyczyny zaburzeń cyklu rujowego krów, który poprowadził prof. dr hab. Zygmunt Kowalski. Profesor zwrócił uwagę, że przyczyną zbyt długiego okresu braku rui po porodzie jest najczęściej niedostateczna ilość energii w dawce żywieniowej, która może powodować niedoczynność jajników u krów w pierwszych dwóch miesiącach laktacji. O aktualnych problemach w rozrodzie krów mlecznych wynikających z chorób wirusowych tj. IBR i BVD, oraz skutecznym zwalczaniu tych chorób opowiadał dr wet. Wiesław Niewitecki.

Pierwszy dzień konferencji zakończył dr inż. Zbigniew Lach z OHZ Osięciny Sp. z o.o., wykładem na temat wpływu parametrów rozrodu na rentowność produkcji mleka.

Drugi dzień forum zdominowała tematyka związana z genetyką. Dyskutowano m. in.o rewolucji w ocenie wartości hodowlanej samic i samców, nowych cechach w selekcji bydła mlecznego oraz wynikach międzynarodowej oceny wartości hodowlanej buhajów. Sala wykładowa pękała w szwach!

Konferencji towarzyszyły ekspozycje firm związanych z branżą rolniczą. Wśród nich swoją ofertę zaprezentowało Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Zainteresowanie Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt na Podlasiu okazało się większe niż się spodziewaliśmy. Wielu hodowców i inseminatorów skorzystało z oferty MCHIRZ, a także z fachowych porad naszych doradców hodowlanych.

Podlaskie Forum Bydła było znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy hodowlanej, jak również wymiany doświadczeń i spostrzeżeń!

piatnica_02piatnica_03