Wizyta uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (woj. dolnośląskie) Drukuj Email
piątek, 04 grudnia 2015 11:15
6

W listopadzie br. pracownicy Spółki przeprowadzili cykl zajęć dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w gminie Kobierzyce. Słuchaczami byli uczniowie profilu weterynaryjnego.

Na zajęciach z młodzieżą przedstawiliśmy aktualne kierunki w hodowli bydła mlecznego, zapoznaliśmy przyszłych techników weterynarii z metodami szacowania wartości hodowlanej, a w szczególności ze zdobyczami genomiki. Pokazaliśmy , jak praktycznie wykorzystać w stadzie wartościowe buhaje wykorzystując nowoczesne techniki doboru par do rozpłodu. Zajęcia przez nas prowadzone miały na celu pokazanie tego co obecnie dzieje się w praktyce hodowlanej w stadach krów mlecznych.

1 2

Dyrekcja szkoły zaprosiła nas do zwiedzenia obiektu, który ma bogatą historię sięgającą początku XVIII wieku, powojenna historia pałacu związana jest z przeznaczeniem go do celów dydaktycznych ? początkowo Liceum Rolnicze, później Technikum Hodowlane, obecnie szkoła o wielorakim profilu, również rolniczym. Jest to obiekt zadbany o ciekawej architekturze i pięknych wnętrzach.

3 4

5

Pod koniec listopada Grupa uczniów zapoznała się z pracą Banku Nasienia we Wrocławiu, przeprowadziliśmy zajęcia praktyczne pokazując sposób przechowywania, dystrybucji nasienia buhajów. Zachęcaliśmy do tego by w przyszłości podjęli pracę w trudnym zawodzie inseminatora.

6

Z kierownictwem szkoły ustalono, że tego typu zajęcia w przyszłości będą kontynuowane. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że warto przyszłym adeptom nauk rolniczych przekazywać wiedzę o praktycznych zagadnieniach ze stosowanych technik w rozrodzie i hodowli bydła.


Tomasz Miecielica

Dyrektor Regionu Dolnośląskiego