Oświadczenia do MSP za 2015r. - udziały odpłatne Drukuj Email
wtorek, 22 grudnia 2015 11:42

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin dostarczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zestawienia nabytych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2015r.).

W załączeniu wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) do dnia 31 stycznia 2016r. na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa

Departament Działań Poprywatyzacyjnych

ul. Krucza 36/ Wspólna 6

00 - 522 Warszawa

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi.

UWAGA!

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do MSP a nie datę wysłania Oświadczenia !

Ze względu na to, że zgodnie z Oświadczeniem stan prawny posiadanych udziałów jest uwzględniony na dzień 31.12.2015r., oświadczenie musi być wypełnione z datą po 01.01.2016r.

Zarząd Spółki

Dodatkowe informacje:
Pobierz ten plik/plikiOświadczenie_do_MSP_za_2015.pdf[Oświadczenie do MSP za 2015r.]131 Kb