Selekcja genomowa - selekcja na bazie markerów genetycznych Drukuj Email
czwartek, 10 grudnia 2015 09:07

Są to niewielkie części DNA informujące o tym, jakie określone cechy posiada zwierzę. Markery leżące w pobliżu określonych genów dziedziczą się wraz z nimi i dzięki temu pozwalają na ich identyfikację. Selekcja genomowa, wykorzystująca obecnie wiele tysięcy markerów, pozwala stwierdzić jakie geny "dobre", czy "złe" - otrzymało zwierzę od rodziców. Dzięki temu decyzję hodowlaną o jego wyborze do dalszej hodowli lub wybrakowaniu na rzeź można podjąć praktycznie już w kilka dni po urodzeniu.

   Selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego pozwala na identyfikację genetycznie najlepszych zwierząt w bardzo młodym wieku, z większą dokładnością niż ocena oparta na średniej wartości genetycznej rodziców. Genomowa ocena może obejmować dużą liczbę młodych zwierząt, co pozwala na zastosowanie ostrzejszej selekcji. Zwiększenie dokładności szacowania wartości hodowlanych i zastosowanie ostrzejszej selekcji, połączone ze skróconym odstępem między pokoleniami, pozwala na prawie dwukrotne zwiększenie postępu hodowlanego.

   Uzyskane w ten sposób potomstwo (buhajki i jałówki) również poddawane jest badaniom i tylko najlepsze osobniki zostają zakwalifikowane do dalszej hodowli (buhajki trafiają do stacji inseminacyjnej, a jałówki mogą być poddawane embriotransferowi - co umożliwia uzyskanie dużej liczby potomstwa od jednej krowy). Ocena wartości hodowlanej z wykorzystaniem markerów genetycznych jest korzystna nie tylko dla stacji inseminacyjnych (realizujących programy hodowlane), ale również i dla hodowców bowiem pozwala na:

  • lepszy wybór buhajów na ojców buhajów,
  • lepszy wybór matek buhajów: bardziej precyzyjny i na większą liczbę cech,
  • wykrywanie nowych rodzin krów,
  • ścisłą kontrolę inbredu - spowolnienie jego wzrostu,
  • skrócenie odstępu międzypokoleniowego o kilka lat,
  • zakup buhajków tylko z wysoką wartością hodowlaną,
  • zakup nasienia młodych buhajów z oszacowaną wartością hodowlaną,
  • lepszy wybór jałowic na remont stada, które nie tylko prezentują się ładnie, ale również prezentują najwyższą wartość hodowlaną,
  • doskonalenie poszczególnych cech lepiej i wiarygodniej nie tylko w ramach krajowych populacji bydła, ale również w poszczególnych stadach krów

   Doświadczenie krajów, które wcześniej wdrożyły wycenę genomową do praktyki hodowlanej  pokazuje, że nasienie buhajów zgenomowanch jest nasieniem "przyszłości".  O popularności oceny genomowej świadczy wzrastająca sprzedaż nasienia młodych buhajów genomowych, która w wielu krajach przekroczyła już pułap 50%.

Zachęcamy do korzystania z bogatej oferty buhajów ocenionych genomowo, jaką daje Mazowieckie Centrum  Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu