Współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła - transfer zarodków Drukuj Email
wtorek, 13 października 2015 13:23

Pod takim tytułem dn. 09.10.2015r. w Łomży odbyła się VI międzynarodowa konferencja bujatryczna, w której uczestniczyli lekarze z zespołu embriotransferu naszej Spółki.

Program konferencji obejmował wykłady dotyczące: wymagań weterynaryjnych dotyczących pozyskiwania, przechowywania i przenoszenia zarodków bydła, praktycznych zagadnień embriotransferu, hormonalnych metod zarządzania rozrodem krów w stadach, chorób mających wpływa na zaburzenia w rozrodzie, tematów związanych z żywieniem krów.

Osobiście najbardziej zainteresował mnie wykład pt. "Mikotoksyny - gdzie tkwi problem i jak skutecznie przeciwdziałać" zaprezentowany prze panią Żanetę Chodorowską, przedstawicielkę firmy Biomin Polska. Firma Biomin funkcjonuje i bada poziomy różnych mykotoksyn prawie na całym świecie. Na dzień dzisiejszy rozpoznanych i nazwanych jest 390 mykotoksyn, w Polsce największe znaczenie mające negatywny wpływ na zdrowie i produkcję bydła mają: aflatoksyna B1( AFB), toksyna T- 2, deoksyniwalenol ( DON), zearalenon ( ZEN), alkaloidy sporyszu i endotoksyny.

Okazuje się nieprawdziwym stwierdzenie, że bydło doskonale sobie radzi z inaktywacją mykotoksyn, a taki pogląd pokutuje od dawna. Żwacz ma, owszem możliwości detoksykacji toksyn, ale wtedy gdy sam działa idealnie! Jest to praktycznie mało prawdopodobne przy dużych wydajnościach. Już np. podkliniczna kwasica spowoduje , że pierwotniaki odpowiedzialne za odtruwanie organizmu zginą, a wtedy narażenie na toksyny jest większe. Ponadto same rośliny mają mechanizmy obronne, a trzeba pamiętać, że 97 % mykotoksyn powstaje na polu, rośliny łączą mykotoksyny z cukrami. Taki konglomerat cukrowo- mykotoksynowy jest rozdzielany w żwaczu. Cukier jest wykorzystywany przez mikroorganizmy żwacza, zaś toksyna dostaje się do jelit, a stąd bezpośrednio do krwioobiegu.

ZEN i Sporysz powodują : nieregularne ruje, niski współczynnik zacieleń, cysty jajników, zamieranie zarodków, ronienia, niedostateczny rozwój jąder, niską produkcję spermy

T-2, DON, AFB powodują: stany zapalne przewodu pokarmowego, krwotoki jelitowe, zaburzenia funkcji żwacza, biegunki, ketozy

AFB,T-2, DON powodują: skażenie mleka, niższą produkcję mleka, zapalenia wymion

DON, Sporysz, Endotoksyny powodują : kulawizny. Ogólnie mówiąc obecność mykotoksyn w paszach gospodarskich Zastosuj powoduje duże zmniejszenie zysku hodowcy.

Ciekawy wykład poprowadził też dr Zbigniew Lach z OHZ Osięciny na temat żywienia i powiązania ścieżek żywieniowych z rozrodem w stadach. Zauważył, że skład płynu w pęcherzykach jajnikowych jest zależny od składu krwi, a płyn ( kiepskie żywienie ), w którym jest nadmiar wolnych niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, kwasu beta ? hydroksymasłowego oraz mocznika przy zmniejszonej ilości glukozy powoduje słabą przeżywalność zarodków.

Dr Lach zwrócił też uwagę na szerokie stosowanie różnych dodatków żywieniowych, mających poprawiać efektywność rozrodu, nie mniej jednak zalecił i podkreślił, że bardziej istotne są: dobrze skomponowana dawka, jakość i wartość kiszonek, prawidłowe utrzymanie krów , szczególnie latem, nieograniczony dostęp do stołu paszowego i do wody, dbałość o kondycję szczególnie w okresie zasuszenia i okołoporodowym.

Lek.wet. Małgorzata Kołosowska

Laboratorium MCHiRZ Łowicz