Wręczenie sztandaru Świętokrzyskiemu Związkowi Hodowców Bydła Drukuj Email
wtorek, 13 października 2015 13:39
2
W sercu Gór Świętokrzyskich, w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu, z woli świętokrzyskich hodowców bydła
9 pażdziernika 2015 roku, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Świętokrzyskiemu Związkowi Hodowców Bydła.

W obecności licznie zgromadzonych gości, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Pan Leszek Hądzlik, dokonał aktu wręczenia sztandaru na ręce Pani Urszuli Białobok Prezes ŚZHB. Uroczystość ta zwieńczyła jubileusz 10 lecia działalności związku . MCHIRZ jest współzałożycielem organizacji hodowców i członkiem wspierającym, a także jednym z wielu fundatorów sztandaru, którzy dostąpili zaszczytu wbicia pamiątkowego gwożdzia. Uroczystość z udziałem delegacji hodowców z wielu regionów kraju, przedstawicieli
władz wojewódzkich , ścisłego kierownictwa PFKBiPM oraz członków ŚZHB , zakończyła się wspólnym obiadem.
Życzymy koleżankom i kolegom sukcesów hodowlanych i produkcyjnych, poszerzenia bazy członkowskiej. Niech sztandar będzie znakiem więzi i współpracy w trudnej ,codziennej pracy hodowlanej, nieście go z dumą i przeświadczeniem dobrze spełnionego obowiązku.
Tomasz Prawica
Dyrektor Regionu Świętokrzyskiego
1 9 4
5 5 6
7 3 10
8