Genetyka MCHiRZ w realu Drukuj Email
poniedziałek, 07 grudnia 2015 21:09

obora_wasilewscy

W ostatnim czasie w dwóch numerach Tygodnika Poradnik Rolniczy (numer 47 z 22 listopada i numer 49 z 6 grudnia) opisywane są dwa gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą w dość ważnym i istotnym dla hodowli bydła rejonie Polski w województwie łódzkim.

Państwo Grażyna i Jan Czapnikowie gospodarują w podłowickiej miejscowości Łaguszew gospodarując na 70 ha, utrzymują 90 sztuk bydła, w tym 46 krów, dostarczając do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu ponad 400 tyś. kg mleka rocznie.

Pan Jan Czapnik jak mówi, zbudował swoje stado w oparciu o bardzo dobra genetykę łowicką, którą oferuje Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Jego krowy są inseminowane głównie buhajami rasy HF i to tymi najlepszymi. Sposób wychowania cieląt (tzw. zimny wychów), jałówki na wolnym wybiegu w połączeniu z bardzo dobrą genetyką ze stawki oferowanej przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, jak mówi Pan Jan, powoduje że w jego gospodarstwie produkowany jest wysokiej jakości materiał hodowlany, po który przyjeżdżają odbiorcy nawet z Podlasia.

Dodatkowo Pan Jan zadowolony jest z tego, że w wyniku współpracy miedzy Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt a łowicką mleczarnią, zaopatruje się w materiał genetyczny najlepszych buhajów z MCHiRZ korzystając z najlepszej genetyki po przystępnej cenie obniżonej o 25% w stosunku do ceny katalogowej i do tego rozliczanej w barterze za sprzedawane do mleczarni mleko.

Państwo Hanna i Mariusz Wasilewscy gospodarują na 60 ha w Słomkowie powiat skierniewicki. Utrzymują 70 sztuk bydła, w tym 40 krów, dostarczając do OSM w Skierniewicach prawie 350 tyś. kg mleka rocznie.

Jak podkreślają, czym uzasadniają dobre wyniki w postaci jak mówi Pan Mariusz dobrej kondycji hodowlanej a nie opasowej? Otóż przede wszystkim stosowaniem dobrej genetyki z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu i stosowaniem odpowiedniego żywienia bydła.

Powyższe wypowiedzi, bardzo pozytywnie odnoszące się do tego co Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt ma do zaoferowania hodowcom w postaci materiału genetycznego buhajów pochodzących z własnej hodowli, hodowli w której preferencją są najwyższe parametry hodowlane wyrażane wartościami zarówno indeksu PF jak i podindeksów zarówno produkcyjnych jak i pokrojowych, podindeksów charakteryzujących także inne parametry chociażby takie jak płodność i łatwość wycieleń.

Z dumą czytamy takie wypowiedzi doceniające nas jako tych, którzy właśnie mają służyć i służą hodowcom, hodowli jako takiej oraz kreują tak ważny i istotny postęp genetyczny właśnie skierowany w celu uzyskiwania jak najlepszych efektów i zadowolenia z tych efektów przez naszych partnerów - hodowców.

zdjęcie obory i stada Państwa Wasilewskich pochodzi ze strony Tygodnika Poradnika Rolniczego