60-lecie zakładu w Kruszowie Drukuj Email
wtorek, 28 września 2010 12:05

60-lecie-zakladu-w-kruszowie60 - lecie działalności Zakładu Unasieniania Zwierząt w Kruszowie.

Zakład w Kruszowie jest najstarszym z zakładów unasieniania zwierząt wchodzących w skład Spółki MCHiRZ w Łowiczu. Został powołany 22 lipca 1950 roku na bazie ówczesnego państwowego gospodarstwa rolnego i po wielu przekształceniach, reorganizacjach i modernizacjach, które na przestrzeni minionych dziesięcioleci wydarzyły się w polskiej inseminacji, funkcjonuje w dobrej kondycji do dnia dzisiejszego.

W dniu 14 września 2010 roku odbyły się uroczyste obchody 60 - lecia działalności placówki, na które przybyli przedstawiciele wielu instytucji i organizacji, m.in. dyr. departamentu rolnictwa i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego - S. Fontański, burmistrz Tuszyna - J. Bielicki, wiceprezydent PFHBiPM - S. Glonek, wraz z dyrektorem Okręgu Oceny w Parzniewie - A. Kamińskim i kierownikiem Oddziału Łódzkiego - G. Machałą, prezes Regionalnego Związku Hodowców Świń w Łodzi - T. Sołtyszewski, kierownik biura PZHiPTCh Polsus - T.Bieliński, zastępca dyrektora ŁODR w Bratoszewicach - J.Szrama, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku - T.Płyk, przedstawiciele zaprzyjaźnionych spółdzielni mleczarskich - Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO i OSM w Łowiczu i oczywiście kierownictwo Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z Prezesem Zarządu Krzysztofem Gajkiem i dyrektorem Dariuszem Kowalewskim na czele. Nie zawiedli też koledzy dyrektorzy wszystkich pozostałych zakładów Spółki - Z. Kosecki, W. Kowalczyk, T. Prawica, M. Plichta, T. Bernacki, M. Starczewski, Ł. Bruze. Honorowymi gośćmi imprezy byli dawni dyrektorzy zakładu w Kruszowie - Eugeniusz Wilanowski i Henryk Kocjan oraz emerytowani współtworzący historię firmy, bądź współpracujący z zakładem L. Goździkiewicz, J. Tomczak, W. Wiśniewski, R. Kołuda, J. Kasperczyk, B. Cybulska, D. Stelmańska, W. Wartacz i inni. Z przyczyn zdrowotnych nie uczestniczył w spotkaniu zasłużony dla Kruszowa Eugeniusz Oberman.

Niezwykle ważną i liczną grupę gości stanowili emerytowani inseminatorzy i pracownicy, z których wielu całe życie zawodowe poświęciło zakładowi. Rzecz jasna, także aktualnie zatrudnieni pracownicy i obecnie współpracujący inseminatorzy byli uczestnikami imprezy. Środowiska naukowe reprezentował profesor Stanisław Kondracki z Akademii Podlaskiej, który wygłosił inauguracyjny wykład na temat problemów z rozrodem bydła. Bogato ilustrowaną materiałami historycznymi prezentację na temat przeszłości Zakładu w Kruszowie przedstawił były dyrektor Henryk Kocjan. Kolejny referat o aktualnej działalności i współczesnych dziejach zakładu wygłosił obecny dyrektor Cezary Solarczyk.

Po prezentacjach i wystąpieniu prezesa Krzysztofa Gajka nastąpiła uroczystość wręczenia zasłużonym inseminatorom i pracownikom odznaczeń ?Zasłużony dla Rolnictwa?. Otrzymali je spośród inseminatorów: Marian Adamus, Ludwik Bijoch, Mieczysław Borończyk, Stanisław Cyran, Andrzej Gruszczyński, Wacław Kośka, Tadeusz Pędziwiatr, Stanisław Walankiewicz, a spośród pracowników: Teresa Bąbel, Wiesław Bezulski, Barbara Krupa, Krystyna Mielczarek, Ewa Olczyk, i Zbigniew Pawlak. Prezes Krzysztof Gajek uhonorował też grupę najlepszych inseminatorów pismami gratulacyjnymi, które otrzymali: Bożena i Mieczysław Najder, Wacław Piera, Radosław Adamus, Zdzisław Bębnowski, Karol Brzozowski, Michał Filip, Sławomir Ratajczyk, Sławomir Trzecianowski, Zenon Gabryszewski i Marian Sitarz. Potem nastąpiły przemówienia i wystąpienia gości zwieńczone miłym akcentem wręczenia listów gratulacyjnych i okolicznościowych upominków dla zakładu gospodarzowi spotkania, a następnie wszyscy przystąpili do biesiadowania przy dźwiękach muzyki i w radosnych nastrojach.

60-lecie zakładu w Kruszowie60-lecie zakładu w Kruszowie60-lecie zakładu w Kruszowie60-lecie zakładu w Kruszowie

Kruszów 15.09.2010
Cezary Solarczyk