VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach Drukuj Email
czwartek, 07 października 2010 12:17

VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachRegionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach już na stałe wpisała się w harmonogram Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Polsce.

W dniach 11-12 września 2010 roku, na Błoniach Siedleckich, hodowcy bydła już po raz szósty mogli zaprezentować swój dorobek hodowlany. Wystawa, tak jak w latach poprzednich była integralną częścią XVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym. Organizatorami Wystawy Zwierząt są Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład Żelków i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Region Oceny Parzniew.

Na Wystawie zaprezentowano 55 sztuk bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej, które brało udział w wycenie i 11 cieliczek. Pokazowo wystawiono 5 sztuk bydła innych ras mlecznych: montbeliard, Jersey, simental, polską czerwoną i białogrzbietkę. Na Wystawie mogło być prezentowane bydło ras mlecznych zgłoszone przez hodowców z powiatów siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, ostrowskiego, sokołowskiego i węgrowskiego. Zwierzęta wytypowane były zgodnie z Regulaminem Oceny Bydła na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach w uzgodnieniu z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z bydła ras mięsnych można było obejrzeć tylko rasę limousine hodowcy Witolda Tyszkiewicza z miejscowości Stok Ruski. W Wystawie po raz pierwszy uczestniczyli hodowcy i producenci trzody chlewnej z gminy Zbuczyn, Liw i Borowie, którzy pokazali najbardziej popularne rasy świń utrzymywane w naszym regionie. Ponadto, tradycyjnie już od wielu lat Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt prezentowało swoje knury hodowlane, które wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających. Łącznie w Wystawie uczestniczyło 62 rolników-wystawców prezentujących swój dorobek hodowlany.

Oficjalnego otwarcia Wystawy dokonał Leszek Hądzlik - Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z udziałem Organizatorów reprezentowanych przez: Sylwestra Mierzejewskiego - Prezesa MZHBiPM, Marka Plichtę - Dyrektora MCHiRZ Zakład w Żelkowie i Adama Kamińskiego - Dyrektora PFHBiPM. Następnie odbyła się główna część programu - wycena bydła mlecznego. Zwierzęta prezentowane były w następujących grupach:

  • krowy w III laktacji i dalsze 10 sztuk
  • krowy w II laktacji 11 sztuk
  • krowy pierwiastki 11 sztuk
  • jałowice cielne 23 sztuki

Oceny zwierząt na ringu dokonał sędzia główny Roman Januszewski, selekcjoner PFHBiPM, z pomocą Marka Hedy i Dariusza Piątka. Po prezentacji zwierząt oraz wnikliwej ocenie komisji, zostały wyłonione w poszczególnych grupach najpiękniejsze zwierzęta, którym nadano tytuły Championów i Vice-Championów. W grupie krowy III laktacji i dalsze tytuł Championa otrzymała krowa Tormela PL00512963235-4 z gospodarstwa Dariusza Nasiłowskiego ze Skwierczyna Dwór, natomiast Vice-Championa krowy Kwiata 8 PL00511785005-0 hodowcy Mikołajczuka Krzysztofa z Wesółki oraz Żyrafa PL00511467671-4 z gospodarstwa rolnego Zygmunta Biernackiego z Wólki Soseńskiej. W II grupie Championa przyznano krowie Łania 16 PL00507263792-5, której właścicielem jest Makowiecki Jan z miejscowości Dzięcioły Bliższe. Tytuł Vice-Championa przyznano krowom Pola 1 PL00513009178-2 z gospodarstwa Kazimierza Witowskiego z Czarnowęża, a także Mećka 4 PL00514475690-5 z gospodarstwa rolnego Sylwestra i Krzysztofa Rytel-Andrianik w Rytelach Święckich. W prezentowanej grupie krów pierwiastek, zdaniem komisji na tytuł Championa zasłużyła krowa Anda 45 PL00518006264-0 Jacka Mieczkowskiego z miejscowości Patrykozy Kolonia, która również została najpiękniejszą krową całej Wystawy i otrzymała najbardziej zaszczytny tytuł Super-Championa. Również w tej grupie ocenianych zwierząt, ze względu na liczebność krów, według regulaminu przyznano dwa Vice-Championy, które otrzymały krowy Brzegowa 5 PL005160028116-0 należąca do Sójki Wojciecha z Kiełpińca i Ombrelle 3 PL00517600570-5 Anieli Świerzyńskiej z miejscowości Nienałty Szymany. Wśród ocenianych jałowic cielnych Championem nagrodzono jałowicę Dola PL00517724097-6, której właścicielem jest hodowca Mariusz Zawistowski z miejscowości Godlewo Milewek. W tej grupie ocenianych zwierząt tytuły Vice-Championa otrzymały jałowice Malwa 42 PL00517300900-3 należąca do Wojciecha Piotrowskiego z Węgrowa i Ryksa 3 PL00521525104-9 z gospodarstwa rolnego Piotra Cibora z Miedznej. Wszystkie nagrodzone zwierzęta zostały udekorowane tradycyjnym flo, przepięknym wieńcem z kwiatów oraz oczywiście gromkimi brawami widowni. Hodowcom nagrodzonych zwierząt serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia Wystawy był pokaz cieliczek. Dzieci hodowców, w wieku do 10 lat prezentowały swoje cielaczki na ringu. W tym pokazie sędziowie nie wyłaniają zwycięzcy, gdyż wszyscy młodzi hodowcy swoim zaangażowaniem i włożonym wkładem pracy w przygotowanie cieliczek, zasługują na wyróżnienie. Dzielnym, młodym hodowcom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy. Uznanie publiczności zdobyły praktycznie wszystkie prezentowane cieliczki i ich bardzo młodzi prezenterzy.

Jak zostało wspomniane wcześniej po raz pierwszy swoje osiągnięcia hodowlane zaprezentowali producenci trzody chlewnej. Tym razem nie było prezentacji na ringu i wyceny ze względu na zbyt małą stawkę zwierząt, ale początek został zrobiony. W Wystawie swoje zwierzęta wystawiali: Adam Zboina z Filipówki, jednocześnie Prezes Wojewódzkiego Związku Producentów Trzody Chlewnej, Jastrzębski Kazimierz z Cielemęca, Ługowski Stanisław i Ługowski Andrzej z miejscowości Zdany oraz Paweł Błoński z Zająca.

Hodowcy prezentujący swoje zwierzęta na Wystawie ponoszą duży nakład pracy i znaczne koszty finansowe. Dlatego cieszymy się, że pomimo tego, że pogoda zarówno w sobotę jak i w niedzielę nie była sprzyjająca dla samych wystawców i osób zwiedzajacych, goście przybyli licznie i uhonorowali swoich hodowców za ich wysiłek.

Drugi dzień wystawy rozpoczął się uroczystym pokazem na ringu Championów i Vice-Championów. Następnie po raz drugi na ringu zaprezentowały się dzieci z cieliczkami. Po prezentacji odbyło się uhonorowanie małych Wystawców. Dla wszystkich dzieci nagrody ufundowane przez różne firmy były jednakowe, ponieważ jak uznali organizatorzy, wysiłek włożony w opiekę nad cieliczkami zasługiwał na równe uznanie. Upominki dla dzieci wręczali główni organizatorzy, firmy paszowe i inni sponsorzy. Po obdarowaniu dzieci nastapił czas honorowania hodowców. Puchary, dyplomy statuetki i nagrody rzeczowe wręczali hodowcom główni Organizatorzy, Prezesi i Dyrektorzy ARR i ARiMR; Prezesi Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich i Zakładów Mleczarskich swoim dostawcom mleka, firmy paszowe swoim klientom w biznesie oraz, często osobiście Starosta Powiatu, Burmistrz lub Wójt Gminy swojemu mieszkańcowi- uczestnikowi Wystawy.

Organizatorzy Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach składają serdeczne podziękowanie przede wszystkim rolnikom-hodowcom, którzy zechcieli wystawić swoje zwierzęta. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich instytucji, organizacji rządowych i jednostek samorządowych, firm handlowych i usługowych w obszarze rolnictwa za wsparcie merytoryczne, finansowe i rzeczowe, które przyczyniło się do organizacji Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Komitet Organizacyjny Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych składa również serdeczne podziękowanie dla kierownictwa i załogi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce za bardzo dobrą współpracę, życzliwość i partnerskie podejście do rozwiązywania trudnych spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją tego naszego "Przedsięwzięcia".

Wyrazy wdzięczności kierujemy dla Prezydenta Miasta Siedlce i jego służb za zrozumienie specyficznych potrzeb Wystawy, realizację podjętych wcześniej ustaleń oraz wszelkie wsparcie merytoryczne i rzeczowe.

VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SiedlcachVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

Marek Plichta
Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu
Zakład w Żelkowie