Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pasieka Zarodowa w Brześciu

Pasieka Zarodowa w Brześciu

Brzeście 115, 28-400 Pińczów,
woj. świętokrzyskie

Pracownicy oddziału

Edyta Włodarczyk
Edyta Włodarczyk
600 298 220