Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knurów: 69
SUL Kocierzowy
ilość knurów: 66

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knurów: 12
PBZ
ilość knurów: 39
Pietrain
ilość knurów: 2
Duroc
ilość knurów: 17
Duroc x Pietrain
ilość knurów: 18
PIC 410
ilość knurów: 3
Hypor Linia S
ilość knurów:
Neckar
ilość knurów: 3
Rasa Puławska
ilość knurów: 1
Pietrain x Duroc
ilość knurów: 7
Hampshire x Pietrain
ilość knurów:
Duroc x Hampshire
ilość knurów:
Hampshire x Duroc
ilość knurów:
Maxter H -16
ilość knurów: 3
Hypor Linia G
ilość knurów:
PIC 337
ilość knurów: 4
P-76
ilość knurów:
Talent Topigs Norsvin
ilość knurów: 1
PIC - 408
ilość knurów: 2
TEMPO
ilość knurów: 1
P 90
ilość knurów: 2
P 81
ilość knurów:
PIC 800 RUDY
ilość knurów: 2
DANBRED DUROC
ilość knurów: 21