Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knurów: 50
SUL Kocierzowy
ilość knurów: 89

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knurów: 11
PBZ
ilość knurów: 52
Pietrain
ilość knurów: 3
Duroc
ilość knurów: 7
Duroc x Pietrain
ilość knurów: 20
PIC 410
ilość knurów: 4
Hypor Linia S
ilość knurów:
Neckar
ilość knurów: 4
Rasa Puławska
ilość knurów: 2
Pietrain x Duroc
ilość knurów: 11
Hampshire x Pietrain
ilość knurów:
Duroc x Hampshire
ilość knurów:
Hampshire x Duroc
ilość knurów:
Maxter H -16
ilość knurów: 5
Hypor Linia G
ilość knurów:
PIC 337
ilość knurów: 6
P-76
ilość knurów:
Talent Topigs Norsvin
ilość knurów: 3
PIC - 408
ilość knurów: 2
TEMPO
ilość knurów: 1
P 90
ilość knurów: 6
P 81
ilość knurów: 1
PIC 800 RUDY
ilość knurów: 2