Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
na dzierżawę gruntów rolnych Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w miejscowościach: Żelków Kolonia KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Klientów, Dostawców, Wykonawców, Zleceniobiorców, Oferentów) - patrz:www.mchirz.pl/rodo