Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

 

W najbliższym czasie w Zakładzie w Brześciu planowany jest kurs inseminacyjny.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem telefonu 600 833 189.