Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

 

MCHiRZ w Łowiczu - historia


Początek dzisiejszego Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt  sięga roku 1956, kiedy to wybudowano i otwarto Stację Buhajów w Łowiczu. Dokładna data „narodzin” Stacji to dzień 1 października 1956 roku, dzień w którym z nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Topolowej 49 wysłano w teren pozyskane nasienie buhajów. Następnie została ona przemianowana na Państwowy Zakład Unasienniania Zwierząt i kolejno w roku 1991 w wyniku powołania dziewięciu Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt przemianowana została właśnie w Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

W wyniku decyzji Rady Ministrów z dnia 19 września 2011 roku m.in. także łowickie Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt zostało poddane procesowi prywatyzacji, której finał nastąpił w roku 2013.

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z siedzibą w Łowiczu i funkcjonującymi w jej ramach zakładami, to nowoczesna Spółka realizująca program oceny i selekcji buhajów dla rasy bydła holsztyńsko fryzyjskiego odmiany czarno białej oraz programy regionalne trzody chlewnej jak również pszczół.

Operujemy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw:

  • mazowieckiego
  • łódzkiego
  • świętokrzyskiego 
  • dolnośląskiego

 

Dostarczamy wysokiej jakości materiał biologiczny buhajów z oszacowaną wartością hodowlaną metodą zarówno konwencjonalną jak i genomową.               

Spółka posiada także Stacje Unasienniania Loch (SUL), w których w oparciu o najnowocześniejsze technologie realizowane są produkcje materiału biologicznego knurów wszystkich najbardziej popularnych ras.                           

Usługi dla pszczelarstwa są realizowane poprzez będące w strukturach Spółki pasieki zarodowe w Kocierzowych i w Brześciu, które zajmują się hodowlą oraz sprzedażą unasiennionych matek pszczelich różnych ras i linii genetycznych.

 

 

 

Hodowla z Wizją - Dostarczamy Sukces !!!