Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Pszczoły

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu zaprasza do Pasieki Zarodowych w Kocierzowach i Brześciu, które posiadają tradycje hodowlane, a linie pszczół tu wyprowadzone i utrzymywane stanowią wartościowy materiał o głębokich rodowodach. Warto korzystać z takiego dorobku hodowlanego, który gwarantuje, że oferowane matki pszczele reprodukcyjne oraz użytkowe (inseminowane i nieunasienione) są wysokiej jakości.

Informujemy, że Pasieki Zarodowe:

  • posiadają materiał hodowlany wpisany do ksiąg krajowych,
  • prowadzą prace hodowlane w oparciu o zatwierdzone programy dla poszczególnych ras i linii,
  • objęta są nadzorem hodowlanym i weterynaryjnym,
  • dysponuje kadrą specjalistów - praktyków z zakresu hodowli, wychowu i inseminacji matek pszczelich,
  • posiadają dobre zaplecze techniczne i właściwe warunki lokalowe.

Kliknij, aby pobrać ulotkę informacyjną Pszczoły 2023

Kliknij, aby pobrać aktualną ulotkę informacyjną dotyczącą Pasiek Zarodowych MCHiRZ Sp. z o.o.