Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SUL Ciechanów

SUL Ciechanów

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów,
woj. mazowieckie

Zamawianie nasienia knura:
tel. kom. 600 833 182
tel. (23) 674 32 86
tel. (23) 674 32 92


REGION MAZOWSZE ZACHÓDPracownicy oddziału