Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SUL Ciechanów

SUL Ciechanów

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów,
woj. mazowieckie

tel. (23) 672 33 04


REGION MAZOWSZE ZACHÓDPracownicy oddziału

Agnieszka Adamiak
Agnieszka Adamiak
Kierownik SUL
600 833 182