Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SUL Kocierzowy

SUL Kocierzowy

Kocierzowy 1, 97-545 Gomunice,
województwo łódzkie

tel. (44) 684 39 67


REGION ŁÓDZKIPracownicy oddziału

Marzenna Łabęcka
Marzenna Łabęcka
Kierownik SUL
517 756 033