Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Zameczku

Zakład w Zameczku

ul. Zameczek 7, 26-650 Przytyk

tel. (48) 618 00 94,
(48) 618 06 35


REGION ŚWIĘTOKRZYSKIPracownicy oddziału

Dyrekcja

Aneta Okopień
Aneta Okopień
Dyrektor Regionu Świętokrzyskiego
600 833 189
Iwona Majkusiak
Iwona Majkusiak
Administracja/Księgowość
608 287 446

Dział Sprzedaży

Anna Prokop
Anna Prokop
Kierownik Regionalny ds. sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 209
Jan Witkowski
Jan Witkowski
Kierownik Regionalny ds. sprzedaży - doradca hodowlany
608 287 651