Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Montbeliarde

FARAGO
FR2520947467
FRERE
FR0111018436
FRESH KISS
FR2541883676
GAZEIL
FR4310142241
GIGANT
FR0111003312
HUMANIS
FR112032788
INEXIUM
FR3803282064
JAIMUMO /na mleczarnie/
FR0114002742
JESMER
FR7029225458
LANGEVIN
FR4984968096
MOBIDIC /na mleczarnie/
FR3802996059
MONOPOLY /na mleczarnie/
FR 3803360815
NAVAJO /na mleczarnie/
FR 4817052259
NICKY
FR0116009489
NIRVANAVR /na mleczarnie/
FR7040355837
OKARA /na mleczarnie/
FR6366109930
OLBLACK /sex/
FR4318189688
ORCK /sex/
FR7402811744
PALADIO /na mleczarnie/
FR6868713243
PARRAIN /sex/
FR3803467475
PASSTEMPS /na mleczarnie/
FR8844068285
PITTSBURGH /sex/
FR2537331713
POETIK /na mleczarnie/
FR2547124666