Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Norweska Czerwona

BALLANGEN /żel/
NO12063
FALKMO /żel/
NO12034
FOSSESHOLM /żel/
NO12163
GOMO
NO11978
HATLE
NO11818
HOLMSTAD
NO11969
HUSTAD
NO 11817
KVELPRUD PP
NO12017