Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
DOMINGO

DOMINGO

FR 1528559337 / ur. 2007-11-07


OJCIEC MATKA
BEETHOVEN FR1526559048 STELLA FR1521537357
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
UNKAEI FR1523188426 POLKA FR1519126528 HURLEUR FR1592048501 ETOILE FR1589030307

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja