Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Uckermärker

Uckermärker

Rasa uckermärker pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z buhajami rasy charolaise jako „genotyp 67”. Rejestracja jako odrębnej rasy nastąpiła w 1992 roku, jest więc najmłodszą niemiecką rasą. Charakteryzuje się ona dobrym przystosowaniem do chowu ekstensywnego, odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe, doskonała budowa kończyn i racic pozwala na długotrwałe przemieszczanie się. Od lat 90-tych prowadzona jest również selekcja w kierunku bezrożności.
Bydło rasy uckermärker jest bydłem o dużym kalibrze i dużej masie ciała. Buhaje osiągają wysokość w kłębie ok. 150 cm i masę ciała 1150 – 1300 kg, a krowy ok. 140 cm w kłębie i ok 750 – 850 kg masy ciała. Zwierzęta charakteryzują się bardzo dobrym umięśnieniem łopatek, grzbietu, lędźwi i zadu. Średnie przyrosty dobowe młodych buhajów wynoszą ok. 1200 – 1300 g. Wydajność rzeźna opasów kształtuje się na poziomie 57 – 62%, przy czym tusze odznaczają się dużym udziałem mięsa.
Umaszczenie może być białe, kremowe ale również łaciate w odcieniach od jasnożółtego do brązowo-czerwonego na białym tle. Śluzawica, rogi (u osobników rożnych), racice jasne, u osobników z ciemniejsza okrywą włosową końce rogów mogą być ciemniejsze.
Jałówki można zacielać pierwszy raz w wieku 17-18 miesięcy. Krowy charakteryzują się dobra płodnością, łatwością wycieleń oraz silnym instynktem macierzyńskim. Mleczność krów jest dobra, co sprawia, ze odsadki są dobrze odchowane. Cielęta osiągają masę urodzeniową ok. 42 kg buhajki i ok. 40 kg cieliczki, odznaczają się dużą żywotnością i łatwością odchowu. Bydło rasy uckermärker pomimo rozwiniętego instynktu macierzyńskiego u krów odznacza się łagodnym temperamentem.

Uckermaker01

TAMINO PP
DE1306196484