Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SOLIN 3 Z DOBRZEJEWIC

SOLIN 3 Z DOBRZEJEWIC

rasaDuroc x Pietrain
numer ucha06493036620
numer liencjiR 06493036620
data urodzenia2020-03-13
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny859
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt11
szacowany przyrost w tuczu1179
Genotyp stresuRR