Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MAXTER H16 2 Z CZECH

MAXTER H16 2 Z CZECH

rasaMaxter H -16
numer ucha7483171
numer liencji7483171
data urodzenia2017-06-27
importI
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny743
% mięsa67
indeks0
grubość słoniny0
oko polędwicy0
indeks potomstwa0
indeks BLUP0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu0
ZWH0
Genotyp stresu0