Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
KOPPA 1 Z DOBRZEJEWIC

KOPPA 1 Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224213020
numer liencjiGG 06224213020
data urodzenia2020-11-05
sutki lewe8
sutki prawe7
przyrost dzienny1245
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt15
szacowany przyrost w tuczu1245
Genotyp stresuRR