Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MAGI 2 Z DOBRZEJEWIC

MAGI 2 Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224075620
numer liencjiGG 06224075620
data urodzenia2020-04-27
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny875
% mięsa63
grubość słoniny7,1 8,7
oko polędwicy65
indeks BLUP10,75
średnia liczba prosiąt15
szacowany przyrost w tuczu1205
Genotyp stresuRR