Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NIM Z DOBRZEJEWIC

NIM Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224084520
numer liencjiGG 06224084520
data urodzenia2028-04-20
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny841
% mięsa61
grubość słoniny8,2 9,1
oko polędwicy60
indeks BLUP10,76
średnia liczba prosiąt14
szacowany przyrost w tuczu1154
Genotyp stresuRR