Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 337 Z NIEMIEC

PIC 337 Z NIEMIEC

rasaPIC 337
numer ucha85346
numer liencji88001144
data urodzenia2020-10-23
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks161
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0