Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pik 7 z Niemiec

Pik 7 z Niemiec

rasaPIC 337
numer ucha10237
numer liencji87899824
data urodzenia2020-10-24
importI
sutki lewe0
sutki prawe0
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks147
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR