Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 410 Z NIEMIEC

PIC 410 Z NIEMIEC

rasaPIC 410
numer ucha10243
numer liencji87899799
data urodzenia2020-10-24
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks122
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0