Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
ORLEANS Z DOBRZEJEWIC

ORLEANS Z DOBRZEJEWIC

rasaWBP
numer ucha06501123820
numer liencjiGG 06501123820
data urodzenia2020-09-04
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny895
% mięsa62
oko polędwicy0
indeks BLUP11,60
średnia liczba prosiąt15
szacowany przyrost w tuczu1240
Genotyp stresuRR