Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

60 lat minęło...

….1 października 2016 roku od utworzenia w Łowiczu Państwowej Stacji Buhajów, bo właśnie pod taką nazwą w 1956 roku, rozpoczęło swoją działalność Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu.

Początkowo rejon działania stacji obejmował ówczesne powiaty: łowicki, kutnowski, łęczycki i część skierniewickiego.Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Unasienniania Zwierząt w Kruszowie, zwiększono rejon działania Zakładu dołączając resztę powiatu skierniewickiego i powiat rawsko-mazowiecki. Zmiany te miały miejsce w  latach 60-tych ubiegłego wieku i zbiegły się w czasie z wprowadzeniem do inseminacji nasienia buhajów przechowywanym w ciekłym azocie. Prace nad wdrożeniem nowej metody przechowywania nasienia trwały w Łowiczu przy współudziale pracownikó w naukowych Instytutu Zootechniki w Balicach, a pierwsze 10 punktów unasienniania bydła otrzymało nasienie buhajów przechowywane w ciekłym azocie 1 lipca 1968 roku, rozpoczynając nowy etap w inseminacji. Ciekawostką jest, że nasienie buhajów i sprzęt inseminacyjny dostarczano w teren za pośrednictwem ogólnie dostępnego transportu publicznego stąd siatka punktów inseminacyjnych zlokalizowana była wzdłuż szlaków komunikacyjnych PKP i PKS.

rok 1956 - Siedziba Państwowej Stacji Buhajów

Kolejnymi ważnymi datami w historii Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu były:

- rok 1974 – utworzenie w Łowiczu Stacji Unasienniania Loch,

- rok 1975 - kolejna reorganizacja zakładów unasienniania w efekcie której powstała Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt,

- rok 1992 – zgodnie z zarządzeniem nr 139 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono w Polsce dziewięć SHiUZ-ów, w tym również stację w Łowiczu.

- rok 2000 – ponowna  reorganizacja Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w wyniku której utworzono w kraju 4 cztery firmy inseminacyjne, których właścicielem został Skarb Państwa.

Od tego momentu SHiUZ w Łowiczu kontynuuje funkcjonowanie pod nazwą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o.

- rok 2004 –  otrzymanie przez MCHiRZ Sp. z o. o. certyfikatu pozwalającego na produkcję nasienia buhajów na rynki UE.

- rok 2010 – powstanie w Łowiczu ośrodka embriotransferu,

- rok 2011 - rozpoczęcie procesu prywatyzacji, której finał nastąpił w roku 2013.

Od 2012 roku Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu uczestniczy  w pracach nad rozwojem oceny genomowej w Polsce, tworząc wraz z trzema innym firmami inseminacyjnymi, dwoma Uniwersytetami (we Wrocławiu i w Olsztynie), Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz PFHBiPM  organizację pod nazwą Genomika Polska. Organizacja ta w roku 2013 stała się członkiem Konsorcjum Euro Genemics, co w znacznym stopniu wpłynęło na przyspieszenie wprowadzenia w Polsce genomowej wyceny buhajów.

`

rok 2016 - Siedziba MCHiRZ Łowicz

laboratorium oceny nasienia....wczoraj

i dziś

Obecnie Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt to nowoczesna firma funkcjonująca na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. W ramach firmy działa obecnie 9 Zakładów zlokalizowanych w Łowiczu, Brześciu, Ciechanowie, Gostkowie, Kruszowie, Legnicy, Zameczku i Żelkowie oraz 4 Stacje Unasienniana Loch ( SUL Zielkowice, SUL Ciechanów, SUL Kocierzowy, SUL Teodorów). Posiadamy również dwie pasieki, których głównym zadaniem jest dostarczanie na rynek unasiennionych matek pszczelich. Mimo, że w tym roku upływa 60 lat od założenia firmy,  MCHiRZ Sp. z o. o. stara się realizować cele, które przyświecały poprzednikom, stawiając jednocześnie na nowoczesne technologie. Chcąc dostarczyć na rynek nasienie buhajów i knurów o jak najlepszej jakości, kierownictwo firmy zadecydowało o wdrożeniu do produkcji  nowoczesnych metod i  technologii stosowanych obecnie w hodowli zwierząt gospodarskich w Europie i na świecie. Miarą tej nowoczesności są przede wszystkim  laboratoria konfekcjonujące nasienie  buhaja  i knura, wyposażone w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji, pozwalający na otrzymywanie materiału genetycznego najwyższej jakości.  Na wyposażeniu SUL-i należących do MCHiRZ znajdują się  maszyny do konfekcjonowania nasienia: GTB1000 i najnowsza GTB2000 firmy IMV, jednego ze światowych liderów technologii oferujących sprzęt dla firm związanych z inseminacją. W ostatnim czasie w celu unowocześnienia produkcji i utrzymania niezmiennie najwyższej jakości nasienia buhajów  i knurów zakupiony został komputerowy system oceny nasienia – CASA. System ten nie tylko pozwala na  zmniejszenie kosztów produkcji, ale także na dokonanie obiektywnej i precyzyjnej analizy jakości ejakulatów oraz gwarantuje wprowadzenie na rynek nasienia rozpłodników wybitnych pod względem płodności.

 

 

Miarą rozwoju naszej Firmy są również posiadane osobniki. Prowadzona w MCHiRZ  praca hodowlana  zmierza do otrzymywania osobników charakteryzujących się najwyższą  wartością pod względem selekcjonowanych cech. Potwierdza to buhaj SIMON DE0355080758, który w wycenie 2016.2 obronił swoją pozycję lidera wśród buhajów wycenionych metodą konwencjonalną.  Córki tego buhaja charakteryzuje: wysoka  wydajność mleczna, poprawna budowa, łatwe porody oraz długowieczność. Na uwagę zasługują również inne buhaje wycenione na potomstwie: ASTOR DE0354312294 z wysokim indeksem produkcji, STORMIN PL005243051482 zajmujący drugie miejsce w kraju pod względem podindeksu wymienia oraz buhaj GENUA KZ PL005232327376 zajmujący 3 miejsce w kraju pod względem cech związanych z pokrojem ogólnym. Spośród buhajów wycenionych metodą genomową na szczególna uwagę zasługuje  buhaj COMANDOS PL005307714599 z indeksem gPF 154, druga pozycja spośród buhajów urodzonych w Polsce. Jego mocne strony to: wysoka produkcja mleka połączona ze świetnym pokrojem, niską zawartością komórek somatycznych  i bardzo dobrą płodnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych hodowców  Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt posiada w swojej ofercie nasienie buhajów przekazujących na potomstwo gen kappa – kazeiny (buhaje: ASTOR, GENUA KZ, GREGOR,  BLACKBERY ST,  BORMAN,  MIRTON MCHRZ, IDOL MCHRZ,  MARTES ET oraz HILLEK KZ). Zastosowanie w kojarzeniach buhajów z genotypem kappa-kazeiny BB daje gwarancję uzyskania od córek danego buhaja, mleka o dużej przydatności technologicznej do produkcji sera.  Oprócz bogatej oferty nasienia buhajów i knurów różnych ras MCHiRZ Sp z o. o. to również firma zajmująca się szeroko pojętym doradztwem hodowlanym. Bazując na doświadczeniach wcześniejszych pokoleń staramy się w rzetelny sposób doradzać naszym hodowcom. Jest to możliwe dzięki fachowemu wsparciu regionalnych kierowników ds. sprzedaży, którzy przy pomocy programu do kojarzeń MATESEL II wspierają hodowców w wyborze najlepszych buhajów do ich stada. Doskonalone metody laboratoryjne, bogata oferta nasienia, doradztwo hodowlane z komputerowym programem doboru kojarzeń, ale przede wszystkim stawianie na polską hodowlę - to główne powody, dla których hodowcy decydują się na współpracę z MCHiRZ Sp. z o. o. w  Łowiczu.  Fakt ten potwierdzają wyniki sprzedaży osiągnięte w minionym roku- sprzedaż ponad pół miliona porcji nasienia buhajów, blisko 400 tys. porcji nasienia knurów oraz ponad 11 tysięcy unasiennionych matek  pszczelich.

buhaj SIMON DE0355080758 - lider wyceny konwencjonalnej

katalog buhajów z 1983 roku

 

 

 

Dziękując za minione 60 lat współpracy, zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty !

 

autorzy opracowania:

Magdalena Bajena i Monika Cichal