Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Aukcja jałówek w Sercu Polski

W dniu 9 maja 2019 roku zapraszamy na kolejną aukcję jałówek w Bratoszewicach. Wszystkich chętnych zapraszamy do licytowania. Start licytacji - godz. 12:00.