Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Buhaj FOREMAN ET gPF 144. NOWOŚĆ !!!

FOREMAN ET

DE1406051280
NR 1 w Niemczech, RZG 170
Freemax x Rubicon x Balisto
Indeks ekonomiczny 2448
Index prod. 154,2 kg
Wyd. tł. 66,0 kg, % tł. 0,26, wyd. b. 44,1 kg, % b. 0,11