Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Buhaj KZ Bauero ET PL005479271357 - NOWOŚĆ !!

KZ Bauero

gPF 141

Braveness x Cyrano x Silver
Indeks ekonomiczny 2285
Wydajność mleka 1631 kg
Indeks prod. 160,8 kg, wyd. białka 56,0
AB/A2A2