Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Buhaj KZ Expecto gPF 148 już dostępny !!!

KZ Expecto

PL005479271456

Expansion x Kaluscho x Leeroy

Indeks ekonomiczny 2368

Podindeks pokroju 134, wymienia 135

BB/A2A2