Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

GLENN ET DE0541365201 gPF 157 - nowy buhaj w ofercie

GLADIUS x SOUNDCLOUD x SOUND SYSTEM
Wysoka produkcja mleka + 1298 kg
Wybitnie zbudowane, zdrowe  wymiona
Idealna długość strzyków
Nr 2 w Polsce
RZG 157, TPI 2947