Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kolejna NOWOŚĆ - buhaj CALVADOS ET

Buhaj CALVADOS ET gPF 147

DE0362351658

Crown x Gymnast x Boss

Indeks ekonomiczny 2534

Wydajność mleka 1071 kg o bardzo dobrym składzie:

Tłuszcz 68,2 kg, 0,28 %

Białko 41,4 kg, 0,08 %

Podindeks pokroju 127, wymienia 128

Kazeina AA/A2A2