Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Konferencja pt. „Płodność krów”

Znaczenie wczesnego rozpoznawania ciąży jest istotne z punktu widzenia ekonomii hodowli, jak również organizacji pracy hodowlanej w stadzie. Poprawa wskaźników rozrodu wysokoprodukcyjnych krów jest możliwa podczas spełnieniu kilku istotnych warunków. Powyższym zagadnieniom poświęcona została zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2018 roku w miejscowości Tumidaj k/Sieradza konferencja pt. „Płodność krów”.

Licznie przybyli hodowcy i inseminatorzy zostali powitani przez Prezesa Zarządu, Pana Bogdana Grzegorza Waśniewskiego, po czym mogli wysłuchać prelekcji gości z Centrum Weterynaryjnego UMK w Toruniu.

Lek. wet. Jakub Kulus wygłosił prezentację na temat schematu postępowania z krowami po wycieleniu oraz szeroko omówił wpływ opieki okołoporodowej na dalszą płodność zwierząt.

Prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski przedstawił dawne i współczesne metody wykrywania rui u samic oraz przedyskutował, razem z uczestnikami, czynniki ryzyka i możliwe przyczyny niepowodzeń w rozrodzie.

Jako ostatni został podjęty temat konwencjonalnych i alternatywnych metod diagnostyki ciąży, omówiony przez lek. wet. Magdalenę Herudzińską.

Po prezentacji przewidziano czas na dyskusję, podczas której zadawano pytania nie tylko prelegentom, ale także innym hodowcom oraz przedstawicielom Spółki.

Bardzo nas cieszy, że pomysł organizacji tego typu wydarzenia spotkał się z ciepłym przyjęciem oraz żywym zainteresowaniem wśród zebranych gości. Z uwagi na powyższe MCHiRZ Sp. z o.o. planuje organizację kolejnych konferencji poświęconych istotnym zagadnieniom chowu i hodowli zwierząt.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie.

Zespół MCHiRZ Sp. z o.o.