Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Konkurs plastyczny dla dzieci -„GWIAZDKA Z MCHiRZ”

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami Świętami Bożego Narodzenia, specjalnie dla najmłodszych hodowców przygotowaliśmy konkurs. Do udziału w zabawie z nagrodami zapraszamy uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej (ołówek, kredka, wycinka, farby, fotografia itp.), w maksymalnym formacie A4 i do 8 grudnia 2017 (liczy się data dotarcia) dostarczyć ją do nas osobiście lub listownie na adres:

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz,

z dopiskiem KONKURS

Każdy uczestnik naszej zabawy może zgłosić tylko jedną pracę. Pamiętajcie o jej podpisaniu imieniem i nazwiskiem, podaniu wieku i klasy oraz o danych kontaktowych do rodziców (imię i numer telefonu).

Tematem prac jest „GWIAZDKA Z MCHiRZ” - liczymy na Waszą pomysłowość :) .

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie www.mchirz.pl oraz na naszym profilu w serwisie facebook nastąpi 11.12.2017. Nagrodą dla autorów trzech najciekawszych prac są świetnie Wam znane m.in. z Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach pufy (galeria).

Zapraszamy do wspólnej zabawy

Zespół MCHiRZ