Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny w MCHiRZ Zakład w Ciechanowie

W dniach 25-28 kwietnia kolejny raz w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Ciechanowie odbył się kurs inseminacyjny którego uczestnikami byli hodowcy z terenu działania Zakładów Ciechanów i Sierpc.

Kurs składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy szkolenia wysłuchali prelekcji na temat anatomii i fizjologii układu rozrodczego bydła, technik i zasad inseminacji, a także zapoznali się z procesem produkcji nasienia oraz dalszymi etapami jego obróbki zanim gotowa słomka trafi do hodowcy. Następnie kursanci rozpoczęli zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. Każdy z hodowców przez kilka dni nabywał umiejętności wykonywania zabiegu inseminacji pod okiem specjalistów.

Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie, otrzymując zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

 

Wszystkim uczestnikom kursu gratulujemy, a chętnych do udziału w kolejnych szkoleniach serdecznie zapraszamy!