Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny - Zakład w Brześciu

Od 19 XI 2018 i 10 XII 2018 r. w Zakładzie w Brześciu planowany jest kurs inseminacyjny .

Chętnych prosimy o kontakt i zapisy.

Zgłoszenia przyjmujemy pod wskazanymi numerami telefonów: 41 3573821, 600 057 076, 600 833 189 lub e-mail: brzescie@mchirz.pl .