Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny

W dniach 08.04.2019 - 11.04.2019 w Zakładzie w Brześciu planowany jest kurs inseminacyjny. Chętnych prosimy o kontakt i zapisy pod numerami tel:. 41 357 38 21, 600 057 076, 600 833 189 lub droga mailową na adres: brzescie@mchirz.pl.