Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Łódzki Związek Hodowców Bydła - serwis internetowy

Szanowni Państwo, zachęcamy od odwiedzenia strony internetowej Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, gdzie na na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące spraw związanych z hodowlą bydła mlecznego.

Interesująca może okazać się dla Państwa również zakładka z ogłoszeniami, czyli między innymi : kupno - sprzedaż materiału hodowlanego (oprócz jałówek cielnych - te jedynie w obrocie aukcyjnym). 

Serdecznie zapraszamy na stronę www.lzhb.pl .