Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie "Laury Mleczne"

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia Mlecznych Laurów 2023 najlepszym Hodowcom bydła mlecznego z województwa mazowieckiego.

Nagrody zostały wręczone w wielu kategoriach, a największy entuzjazm wywołała kategoria „Najdłużej żyjąca krowa”.

W uroczystości uczestniczyło również Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt jako Partner Branżowy. Pani Prezes Agnieszka Pawlak wyróżniła kilku Hodowców wręczając vouchery na nasienie buhajów.

Wszystkim Hodowcom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.