Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazurskie Agro SHOW 2017 - relacja

W dniach 11-12 lutego w Ostródzie odbyły się targi MAZURSKIE AGRO SHOW 2017. Uroczystości inauguracyjne mazurskich targów poprowadził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel.

W czasie trwania targów na jednej z hal ostródzkiej Expo Arena odbyła się Warmińsko - Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się panel dyskusyjny, poświęcony tematyce PROW, którego temat brzmiał: "PROW 2014 - 2020 – czy to już ostatnia szansa na dynamiczny rozwój i modernizację polskich gospodarstw?". W pozostałych halach wystawcy prezentowali produkty, artykuły zootechniczne, pasze i dodatki paszowe, materiał siewny, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz maszyny i sprzęt rolniczy oraz udzielali cennych informacji dotyczących chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Podczas dwóch dni targów zaprezentowało się 212 firm, wśród których nie mogło zabraknąć Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Frekwencja odwiedzających była bardzo wysoka - 42168 osób. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzili nas zarówno nasi stali dotychczasowi klienci, jak również udało nam się nawiązać nowe interesujące kontakty handlowe zarówno z hodowcami bydła jak i trzody chlewnej.

Dziękujemy wszystkim zwiedzającym i zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska za rok!