Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

MONTBÉLIARDE-WYCENA KWIECIEŃ 2022

Zmiana Formuły Łącznego Indeksu Hodowlanego ( ISU ) dla rasy Montbéliard

MONTBÉLIARDE-WYCENA KWIECIEŃ 2022