Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Najnowsza oferta katalogowa nasienia buhajów i knurów – relacja ze spotkania w Dzierzgowie

W dniu 06.03.2017 roku w ,,Restauracji Wrzos" w Dzierzgowie – powiat mławski odbyło się spotkanie z hodowcami bydła i trzody chlewnej, którego jednym ze współorganizatorów było MCHiRZ Sp. z o. o. w Łowiczu Zakład w Ciechanowie. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się hodowcy głównie z gminy Dzierzgowo. Celem spotkania było przybliżenie zaproszonym gościom zagadnień związanych z najnowszą ofertą katalogową nasienia buhajów i knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Ciechanowie.

Podczas szkolenia omawialiśmy oczekiwania polskich hodowców bydła i trzody chlewnej wobec doboru odpowiedniego rozpłodnika do rozrodu. Specjaliści do spraw hodowli bydła w osobie Pana Grzegorza Adamiaka i do spraw trzody chlewnej w osobie Pani Agnieszki Adamiak przekazali uczestnikom wymagania, które muszą dzisiaj spełniać polscy hodowcy zarówno bydła i trzody chlewnej, aby pozyskiwać jak najlepszy materiał genetyczny w swoich użytkowanych stadach, albowiem dobrej jakości materiał genetyczny jest gwarantem sukcesu hodowlanego każdego hodowcy.   

Mamy nadzieję, że szkolenie dostarczyło uczestnikom odpowiedzi na kluczowe pytania, a pozyskana wiedza wśród hodowców zostanie szybko wykorzystana w praktyce.

 

Przedstawicielom firmy Sano i Supervet  dziękujemy za  zaproszenie do udziału w niniejszym spotkaniu !!!