Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Nowość w ofercie - GIROUD ET DE0124167925 gPF 156

GIROUD ET DE0124167925 gPF 156
GLADIUS x ALTADATELINE x RUBI-ASP
Wysoka produkcja mleka + 1539 kg
Podindeks pokroju ogólnego 140
Podindeks wymienia 143
Idealny układ białek mleka BB / A2A2
Nr 5 w Polsce
RZG 156; TPI 2844
 
Przejdź na kartę buhaja