Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

NOWY BUHAJ RASY LIMOUSINE

DASK PL005440822700

WYBITNE PRZYROSTY DZIENNE 1621 g

DOBRY POKRÓJ OGÓLNY

FRANCUSKA LINIA RODOWODOWA OD STRONY OJCA

Przejdź na kartę buhaja